Intern Reglement

BC Landegem blijft groeien in ledenaantal. Om het voor iedereen even plezant & betaalbaar te houden zijn volgende regels van kracht:

 1. Opwarmen doe je niet met nieuwe shuttles, er worden opwarmshuttles voorzien bij het begin van elk speelmoment. Alle shuttles zowel voor trainingen en competitie zijn aangekocht door de club en kunnen gratis gebruikt worden, dus maak er geen misbruik van.
 2. Op elke speelavond wordt er gestart met dubbelwedstrijden, van zodra er meerdere terreinen vrijkomen kunnen er enkels gespeeld worden.
 3. Na een match ga je terug naar de kant en geef je de kans aan vier andere mensen om te spelen.
 4. Veren shuttles zijn vooral bedoeld voor competitiespelers en gevorderden. Plastieken veren zijn veel goedkoper, verslijten minder snel en zijn goed genoeg voor beginnende spelers.
 5. Tijdens een match krijg je kapotte veren. Laat deze niet slingeren, maar gooi ze in de plastieken bakken die ter plaatse voorzien worden. Ze kunnen misschien nog gebruikt worden om te trainen.
 6. Leeggoed wordt niet in de sportzaal achtergelaten, maar in de afvalcontainers gedropt.
 7. Ander afval: recht in de vuilnisbak, de zaal laten we proper achter. Houd ook de kleedkamer proper: andere mensen moeten zich ook nog douchen.
 8. Een lid van de club mag andere spelers meebrengen, deze zijn welkom op elke speelavond in de week. Zij worden pas defintief lid als het volledige lidgeld betaald is.
 9. Een niet-aangesloten speler kan drie keer komen spelen vooraleer hij of zij lidgeld moet betalen. Dit bedrag hangt af van de duur van het resterende seizoen.
 10. Het lidgeld wordt betaald per kalenderjaar.
 11. De club is niet verantwoordelijk voor diefstal in de kleedkamers en de sportzaal.
 12. De club is eveneens niet verantwoordelijk voor schade aangebracht door derden aan de sportinfrastructuur en materiaal ter plaatse.