Anno 2016 is BC Landegem een badmintonclub met jeugdwerking, recreatieve avonden én competitieploegen.

Zo'n club ontstaat natuurlijk niet uit het niets. De laatste speler van het eerste uur, Herman, zwaaide begin 2014 af. Ik vroeg hem hoe het allemaal begonnen is...

Tot 1987 speelden wij met een aantal mensen in Lovendegem, Christian Van Wassenhove en zijn vrouw Rachel Lambert, Hubert Bollaert en zijn zoon en mezelf. In 1987 werd door de gemeente samen met het Bloso een initiatiecursus badminton ingericht.

Lessen werden toen gegeven door Laurent Campe, zoon van, uit de Stationsstraat die lic L.O. was en ook de Gentse Roeiclub trainde en die dan enkele jaren later in een tragisch auto-ongeval in Baarle om het leven kwam. Om die cursus kenbaar te maken werden in groot-Nevele flyers rondgedeeld. Na deze initiatiecursus ( weet niet meer hoe lang die duurde...) werd de idee opgevat om een club te starten. Het probleem was natuurlijk om vaste uren te bekomen. Omdat we in Lovendegem ook op woensdag speelden, probeerden wij ook hier ons binnen te wringen op woensdagavond. Wij speelden uit dat de oprichting van de club een gevolg was van een gemeentelijk initiatief en dat ze ons na die initiatiecursus ook vaste uren dienden te geven.

In het begin was dat niet gemakkelijk, want er werd op woensdagavond ook dikwijls basketbal gespeeld. Omdat in de discussie over het toekennen van vaste uren in de zaal al snel het argument werd gebruikt “zij spelen competitie”, zagen we ons genoodzaakt om ook te beginnen met competitie. Misschien moet je eens het oprichtingsjaar opvragen bij de VBL...Pas dan konden we onze vaste uren op woensdagavond bekomen. Na enige tijd kregen we ook op maandagavond om de 14 dagen vaste uren toegekend.

Nog een anekdote...

De gemeente had de terreinen zo ingericht, naar aanleiding van het plaatsvinden van de initiatiecursus, dat er toch wel 4 terreinen pasten in de zaal. Ze hadden dat klaargespeeld door de netkabel te spannen in de lengterichting van de zaal. Al snel bleek dat die 4 terreinen te weinig waren voor het aantal leden dat we hadden. Na wat meten bleek dat er 6 terreinen konden worden ingepast als de kabel in de lengterichting zou worden vervangen door 2 kabels dwars op de lengterichting van de zaal ( zoals ze nu nog altijd zijn). In de onderhandeling met de gemeente wilden ze slechts die aanpassing doen als wij de lijnen zouden verwijderen. Zo geschiedde ook, op een zaterdagvoormiddag werd de klus geklaard en ik herinner me dat wijlen Peter Thooft zich op dat vlak een zeer handige Harry toonde. En zo bleef onze club draaien rond een ledenaantal van 30 à 40 man waarbij de instroom van leden vooral kwam uit de chiro maar ook uit de ping-pongclub van Baarle wat toch merkwaardig was.

De grote sprong vooruit in ledenaantal is er pas gekomen toen Luc Van Tornhout gestart is met de jeugdopleiding op zaterdag.